Skip to article frontmatterSkip to article content

Een AI Advisory Board voor je school

Mark van de Mortel (Roer College Roermond)

De presentatie vind je hier

Een praktijkverhaal over de rol die een AI Advisory Board binnen een school kan spelen. Zo’n AI Advisory Board vergroot niet alleen de bewustwording over de impact van kunstmatige intelligentie, maar draagt ook bij aan het onderwijskundig gesprek tussen leerlingen, leraren, onderwijsondersteuners, ouders/verzorgers en bedrijfsleven over toekomstbestendig onderwijs. We kijken tevens naar typen benaderingen van AI in het voortgezet onderwijs en hoe deze zinvol in te zetten.

Mark van de Mortel is directeur van een middelbare school in Roermond en combineert dat met een voorliefde voor ontwikkelingen op het snijvlak van onderwijs & ict. Meer informatie op www.markvandemortel.nl