Skip to article frontmatterSkip to article content

Digitale geletterdheid in de bovenbouw

Jos Tolboom (SLO)

presentatie: Eindelijk kerndoelen - hoe nu verder?

Op 6 maart jongstleden heeft demissionair minister Paul de conceptkerndoelen voor digitale geletterdheid (DG; po – onderbouw vo) in ontvangst genomen. Hiermee is de ontwikkelfase van die conceptkerndoelen officieel afgesloten. De fase van beproeven van de conceptkerndoelen wordt nu voorbereid om na de zomer van dit jaar van start te gaan. Dan start ook het onderzoek naar hoe DG in de conceptkerndoelen van andere leergebieden en de conceptexamenprogramma’s van de verschillende vakken een plek heeft gekregen.

Dit vooronderzoek heeft als doel om te bepalen in hoeverre we geslaagd zijn inhouden van DG te laten landen in het curriculum en welke witte vlekken er mogelijk nog zijn. Mede op basis van dit onderzoek neemt OCW een beslissing over eventuele examenprogramma’s voor DG in vmbo-havo-vwo. Ondertussen is er ook een expertisepunt DG opgericht en worden er leerlijnen DG ontwikkeld. Kortom: flinke stappen zijn gezet, maar er moet ook nog veel gebeuren. Meer daarover in deze werkgroep. Deel je gedachten over hoe één en ander kan worden gerealiseerd. Zodat we ons samen voorbereiden op een toekomst waarin DG het Nederlandse curriculum versterkt.

Bestanden: