Skip to article frontmatterSkip to article content

Forumgesprek Digitale geletterdheid

Forumdiscussie onder leiding van Jelmer Evers (AOB)

Het forum bestaat uit:

  • Natasa Grugurina; SLO’er, docentopleider en docent informatica
  • Franka van Deursen, leraar PO, ict coordinator
  • Birthe Rikke, leraar VO, ICT docent
  • Josien Boetje, Hogeschool Utrecht, wetenschapper DG
  • Aad van der Drift, oud-docent VO, maatschapijleer, en digitale innovator

Naast de vragen uit de zaal, kunnen de volgende zaken aan de orde komen:

  • hoe kunnen de lerarenopleidingen helpen - bij de scholing en nascholing?
  • wat betekent dit voor mijn klas? - welke kansen, welke hindernissen?