Skip to article frontmatterSkip to article content

Traceren en herschrijven van programma’s

Tim Steenvoorden (Open Universiteit)

Leren programmeren is niet alleen het kunnen schrijven van code, en ook niet alleen het kunnen lezen van code. Uiteindelijk moet een programmeur een duidelijk beeld hebben van wat een computer doet, op het moment dat code wordt uitgevoerd. Hiertoe dient een “notional machine”: een denkbeeldige machine in je hoofd waarmee je een programma stap-voor-stap kunt uitvoeren. Voor imperatieve talen kun je gebruik maken van traceertabellen, voor functionele talen van herschrijven. In deze workshop introduceer ik beide methoden en geef aan hoe je ze kunt gebruiken voor leerlingen om code te begrijpen.

Tim Steenvoorden is universitair docent aan de Open Universiteit en geeft daar vakken over functioneel programmeren, concepten van programmeertalen, en besturingssystemen. Bij Inf4All geeft hij het vak alternatieve programmeermodellen. Zijn onderzoeksinteresses liggen in het ontwerpen, implementeren en verifiëren van programmeertalen. Daarnaast heeft hij de afgelopen jaren bijgedragen aan de lesmodules algoritmiek en cognitive computing voor het nieuwe informatica curriculum.

De programmacode bij deze sessie:

def section(name):
 print()
 print("====", name, "example", "====")


section("Product")

"https://pastefy.app/kflGA7c2"
inventory = [
 {"name": "piano", "quantity": 2,  "price": 5000},
 {"name": "tv",   "quantity": 20, "price": 1000},
 {"name": "teddy", "quantity": 54, "price": 25},
 {"name": "pencil", "quantity": 120, "price": 1},
]

print(inventory[2])


section("Total")

def stock_total(products):
 som = 0
 i = 0
 while i < len(products):
  som += products[i]["quantity"]
  i += 1
 return som

def price_total(products):
 som = 0
 i = 0
 while i < len(products):
  som += products[i]["price"]
  i += 1
 return som

def price_total_rec(products):
 match products:
  case []:
   return 0
  case first, *rest:
   return first["price"] + price_total_rec(rest)

print(stock_total(inventory))
print(price_total(inventory))
print(price_total_rec(inventory))


section("Average")

def average_price(products):
 return price_total(products) / len(products)

print(average_price(inventory))


section("Palindrome")

def palindrome(chars):
 match chars:
  case [] | [_]:
   return True
  case first, *middle, last:
   return first == last and palindrome(middle)

print(palindrome(list("")))
print(palindrome(list("a")))
print(palindrome(list("rar")))
print(palindrome(list("raar")))
print(palindrome(list("lepel")))
print(palindrome(list("not")))
print(palindrome(list("expensive")))