i&i conferentie 2018 presentaties & downloads i&i conferentie 2018

Presentaties i&i conferentie

Deze website bevat de presentaties van de i&i conferentie van 7 en 8 november 2018.

Nog niet alle presentaties zijn beschikbaar. We proberen deze zo spoedig mogelijk toe te voegen.

Examenprogramma informatica

Het nieuwe examenprogramma (download) voor het HAVO/VWO-vak informatica gaat in per september 2019. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het ontwikkelen van lesmateriaal hiervoor. De verschillende methodes zorgen voor het materiaal voor het verplichte (basis)deel van het programma. In opdracht van SLO werken de informatica-steunpunten samen met docententeams aan het materiaal voor de keuzethema’s.

De handreiking voor het schoolexamen is te vinden op de SLO-website.

Agenda