i&i conferentie 2018 Algoritmen (B) en programmeren (D)

D. Algoritmisch denken

Martin Bruggink en Renske Smetsers-Weeda

Presentaties:

Programmeren (domein D) heeft een belangrijke plek in het nieuwe examenprogramma voor informatica. Programma’s worden gemaakt, aangepast en geanalyseerd. De onderliggende algoritmen (domein B) zijn daarbij belangrijke fundamentele informaticaconcepten. De Radboud Universiteit heeft lesmateriaal ontwikkeld dat zich hierop richt. De cursus richt zich primair op de kunst van het oplossen van computationele problemen. Doel is om op een leuke manier kennis te maken met algoritmisch denken en programmeren. Informatica is immers veel meer dan programmeren alleen! Het omvat puzzelen, creatief zijn, en het zoeken naar oplossingen. Bij traditioneel lesmateriaal leren leerlingen leren vaak wel de basis van het programmeren, maar leren ze ook algoritmisch denken?

In deze cursus leren leerlingen op een gestructureerde wijze problemen te analyseren en op te lossen. Er is veel aandacht voor het systematisch aanpakken van grote (algoritmische) problemen en deze te implementeren en testen. Ook is er aandacht is voor het leesbaar (en daarmee inzichtelijk, controleerbaar en onderhoudbaar) maken van programma’s. Met dit lesmateriaal geeft de docent zowel programmeren (in Java) als algoritmisch denken een plek in de klas, op een praktische en zinvolle manier voor leerlingen. En op een manier die voor de docent ook praktisch uitvoerbaar is.

Tijdens deze workshop laten we het materiaal zien en bespreken de achterliggende ideeën. We geven handvatten over hoe verschillende onderwerpen in de les aan bod kan laten komen en waar je daarbij op moet letten, zodat u het zelf in de klas kunt toepassen.

Het lesmateriaal bestaat uit werkbladen met theorie en (programmeer) opdrachten. Voor docenten zijn uitwerkingen en toets materiaal beschikbaar. Het materiaal is gratis toegankelijk via http://course.cs.ru.nl/greenfoot. Ook is het geïntegreerd in het lesmateriaal van Informatica Actief.