i&i conferentie 2018 concept-context

Bring your own context

Erik Barendsen en Jacqueline Nijenhuis-Voogt

Presentatie: Bring your own context

Om toekomstbestendig te zijn is het nieuwe examenprogramma geformuleerd in termen van concepten. Het verzinnen van interessante, actuele en aansprekende toepassingssituaties (contexten) wordt overgelaten aan leraren en auteurs van lesmaterialen. Hoewel informatica ‘overal’ is, kan het vinden van een passende context best lastig zijn: de concepten moeten goed uit de verf komen, de context zelf moet het verhaal niet onnodig moeilijk maken, en de context moet leerlingen aanspreken. En dan is er ook nog subdomein A9 ‘Informatica hanteren als perspectief’ waarin staat dat leerlingen naar de wereld moeten kunnen kijken ‘door een informaticabril’.

Hoe kom je aan aansprekende contexten? In deze workshop gaan we samen op zoek naar contexten voor concepten en vaardigheden rond computational thinking (algoritmen, gegevens, abstractie en decompositie).