Codasium

Codasium; programmeeronderwijs in VO onder- én bovenbouw

Luc van Leeuwe (Lyceum Kralingen, Rotterdam)

Samenvatting (PDF)

Als we kijken naar het codeer-/programmeeronderwijs in po/vo lopen we als land achter op ontwikkelingen in andere landen (b.v. Engeland). Wij als school willen graag het codeer-/programmeeronderwijs in Nederland (po/vo) stimuleren, daarom zijn we vorig jaar gestart met het aanbieden/ontwikkelen van codeer-/programmeeronderwijs (vanaf brugklas t/m eindexamenjaar havo/vwo). In leerjaar één en dit jaar ook voor leerjaar twee staat programmeeronderwijs inmiddels op onze lessentabel.

We hebben ook oog voor het lerarentekort en denken een (hybride)oplossing hiervoor te hebben gevonden. Of het werkt? Dat zal de komende jaren uit de praktijk moeten blijken. We zijn gestart met de voorbereiding om te komen tot een landelijk (nieuw) examenvak programmeren. We delen graag onze kennis/ervaring en we zijn ook zeer benieuwd naar kennis/ervaring/ideeën van anderen.