L. IoT Netwerken en slimme oplossingen (Cisco)

Krijg inzicht in hoe het Internet of Things onze wereld slimmer maakt - en hoe jij en je leerlingen daaraan mee kunnen doen.

Willem-Jan Derks, Cisco

Presentatie

Cisco heeft in het kader van hun online NetAcademy-programma een cursus Internet of Things ontwikkeld, voor gebruik in het Nederlandse VO. Het materiaal is bedoeld voor klas 4 HAVO/VWO of hoger. Het kan gebruikt worden als onderdeel van het vak Informatica, maar ook scholen die geen Informatica aanbieden kunnen het inzetten: er is geen speciale voorkennis nodig. Het materiaal is voor VO-docenten gratis te gebruiken. De omvang van het materiaal is voldoende voor een blok van 8-10 weken, van 1-2 lesuren per week, eventueel uit te breiden met praktisch werk tot een module van 40 SLU. Het is ook mogelijk om delen van deze cursus te gebruiken.

De Cisco-cursus Internet of Things is grotendeels complementair aan het materiaal dat ontwikkeld is voor het keuzethema Netwerken/Internet of Things. Dit laatste materiaal vraagt meer voorkennis. De Cisco-cursus kan ook als voorbereiding voor dat materiaal gebruikt worden.

Na een eerste inleiding, met een overzicht van het materiaal en de manier waarop dit gebruikt kan worden, ga je aan de slag met een aantal van de praktische opdrachten. Je maakt daarbij onder meer gebruik van LoRa IoT-apparaten, verbonden in het The Things Network LoRa-netwerk. Deze apparaten kun je vervolgens benaderen via NodeRed.

Voor toegang graag contact opnemen met Willem-Jan Derks widerks@cisco.com