Informatica 2019 databases woordmerkheader

H. Databases

Het materiaal voor het keuzethema H: Databases is te vinden via infvo.github.io/db-0. Deze module is in opdracht van SLO ontwikkeld door: Marc Castenmiller, Eelco Dijkstra en Frans Peeters.

De afzonderlijke onderdelen zijn ook direct te vinden via:

Contact en feedback

Feedback op het materiaal kan in veel gevallen via hypothes.is (zie de rechter bovenhoek). Ook kun je voor vragen, opmerkingen en andere feedback terecht op het i&i forum - databases. Uitwerkingen van opdrachten zijn t.z.t. ook daar te vinden.

Je kunt ook direct contact opnemen:

  • interactieve cursus SQL: Frans Peeters
  • database-ontwerp: Marc Castenmiller
  • NoSQL en Linked data, en totale module: Eelco Dijkstra

Project

Het is belangrijk dat leerlingen hun vaardigheden op het gebied van databases ook toepassen in een project. Dat hoeft geen speciaal database-project te zijn: het projectdeel van het keuzethema Databases kan met het projectdeel van andere keuzethema’s gecombineerd worden, bijvoorbeeld met Netwerken/Internet of Things en Physical Computing. Andere combinaties zijn ook mogelijk. Een dergelijke combinatie geeft een meer realistische context voor het database-aspect. Bovendien geeft dit de mogelijkheid om leerlingen met verschillende achtergronden en interesses in een projectteam samen te laten werken.

Status van het materiaal

De onderdelen SQL en database-design zijn klaar en getest.

Het NoSQL-Linked Data materiaal is in de testfase. Docenten die als tester met hun leerlingen met het materiaal aan de slag willen zijn welkom! Contactpersoon: Eelco Dijkstra.