Informatica 2019 Examenprogramma 2019 woordmerkheader

Het nieuwe examenprogramma voor het HAVO/VWO-vak informatica gaat in per september 2019. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het lesmateriaal hiervoor. De verschillende methodes zorgen voor het materiaal voor het verplichte deel van het programma. In opdracht van SLO werken de informatica-vaksteunpunten samen met docententeams aan materiaal voor de keuzethema’s.

Deze website geeft toegang tot het materiaal voor de keuzethema’s. Het copyright van het materiaal berust bij SLO. SLO stelt dit materiaal beschikbaar onder de Creative Commons BY licentie (CC-BY): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl.

Domein Thema Status
G Algoritmiek, berekenbaarheid en logica In ontwikkeling
H Databases Beschikbaar
I Cognitive Computing Nog op te starten
J Programmeerparadigma’s In ontwikkeling
In ontwikkeling
K Computerarchitectuur Nog op te starten
L Netwerken Beschikbaar
M Physical computing Beschikbaar
N Security Nog op te starten
O Usability In ontwikkeling
P User experience Beschikbaar
In ontwikkeling
Q Maatschappelijke en individuele invloed van informatica In ontwikkeling
R Computational science Beschikbaar

Het materiaal wordt met zorg samengesteld en getest. SLO en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden in dit materiaal.

Het materiaal voor de eerste keuzethema’s wordt het lopende schooljaar (2018-2019) getest. Dit testen gebeurt eerst binnen de ontwikkelteams, daarna door docenten die hiermee in een vroeg stadium aan de slag willen.

Feedback, vragen en opmerkingen over het materiaal is -naast het directe kanaal van de ontwikkelaars- te plaatsen op het i&i forum, onder “lesmateriaal”. Voor de verschillende thema’s zijn daar aparte sub-categorieën.