Informatica 2019 physical-computing woordmerkheader

M. Physical Computing

Het materiaal voor het thema Physical Computing is te vinden op wikiwijs: Physical Computing

Ook de Docentenhandleiding is daar te vinden.

Ontwikkelteam

Deze module is in opdracht van SLO ontwikkeld door:

Jelmer de Boer, Martin Bruggink, Eelco Dijkstra, Leen de Gelder, Hans Konings, Remie Woudt

Contact

Wij waarderen alle mogelijk feedback van docenten en leerlingen. Wij gebruiken deze feedback om de module aan te vullen en te verbeteren. Ook voor vragen kunt u ons bereiken op onderstaande e-mailadres. Daar kunt u ook de uitwerkingen van de opdrachten opvragen.

mailadres

Opzet van het materiaal

De hoofdlijn van het materiaal is:

  • Inleiding, waarbij aandacht is voor toepassingen van physical computing in de maatschappij.
  • 4 cycli waarbij steeds 1 context, 1 type sensor en 1 eindopdracht centraal staat. Hierbij is veel aandacht voor het ontwerpen van een systeem met behulp van toestandsdiagrammen, de karakteristieken van de sensoren en het implementeren van een systeem.
  • Een afsluitende opdracht

Het materiaal is uitgewerkt voor Micro:bit, Arduino en Lego Mindstorms.

Status materiaal (april 2019)

Versie 1.0 is beschikbaar.