Informatica 2019 oo-games woordmerkheader

OO Games maken en ervaren

Domein J: Keuzethema Programmeerparadigma’s

Domein P: Keuzethema User experience

Opzet van het materiaal

We hebben geprobeerd om het thema programmeerparadigma’s op een toegankelijke manier aan te bieden aan leerlingen door materiaal te ontwikkelen waarmee leerlingen snel zelf aan de slag kunnen in een aantrekkelijke context. De consequentie van deze keuze is dat we vandaan blijven bij de meer theoretische en abstracte aspecten van object-georiënteerd programmeren (OO).

User Experience is het vakgebied dat zich richt op alles wat te maken heeft met de ervaring van een gebruiker met een product, website of in dit geval games. Hierbij passen typische kenmerken van games zoals doel, regels, interactie, score, voortgang, feedback, levels en abstractie. Uiteindelijk staat alles in dienst van (de emoties van) de speler: menselijke aspecten als focus, stress, flow, verontwaardiging en hopelijk ook plezier spelen de hoofdrol.

De module bestaat uit drie hoofdstukken (af te sluiten met een PO of eventueel een toets):

  1. Kennismaken met P5 en Javascript en opfrissen van een aantal programmeerprincipes;
  2. Leren programmeren met objecten (deels in de context van een game);
  3. Ontwerpen van games vanuit zowel OO- als UX-perspectief.

De leerlingen leren object-georiënteerd programmeren in Javascript met behulp van de bibliotheek P5 (Processing: p5js.org) die ontwikkeld is voor het onderwijs en in februari 2020 zijn 1.0-release kende. P5 biedt leerlingen een relatief laagdrempelige start en snel visueel resultaat dat bijdraagt aan het begrip en plezier van de leerling.

Beschikbare materialen

Op dit moment is een eindredactie-versie beschikbaar met:

  • Een PDF met de drie hoofdstukken
  • Een HTML/JS werkomgeving met alle opdracht-bestanden en uitwerkingen
  • Een docentenhandleiding (met overige uitwerkingen) + toetsen. Deze is te vinden op het i&i forum, bij het lesmateriaal voor de keuzethema’s: games maken en ervaren Het docentenmateriaal is alleen toegankelijk als je op het forum als “docent” geregistreerd staat.

Het (gecertificeerde) materiaal is hier te bekijken en te downloaden:

Team

Deze module is in opdracht van SLO ontwikkeld door: René van der Veen & Vincent Velthuizen.