Informatica 2019 oo-games woordmerkheader

OO Games maken en ervaren

Domein J: Keuzethema Programmeerparadigma’s

Domein P: Keuzethema User experience

Opzet van het materiaal

We hebben geprobeerd om het thema programmeerparadigma’s op een toegankelijke manier aan te bieden aan leerlingen door materiaal te ontwikkelen waarmee leerlingen snel zelf aan de slag kunnen in een aantrekkelijke context. De consequentie van deze keuze is dat we vandaan blijven bij de meer theoretische en abstracte aspecten van object-georiënteerd programmeren (OO).

User Experience is het vakgebied dat zich richt op alles wat te maken heeft met de ervaring van een gebruiker met een product, website of in dit geval games. Hierbij passen typische kenmerken van games zoals doel, regels, interactie, score, voortgang, feedback, levels, abstractie en emotie.

De module bestaat uit drie hoofdstukken (af te sluiten met een PO of eventueel een toets):

  1. Kennismaken met P5 en Javascript en opfrissen van een aantal programmeerprincipes;
  2. Leren programmeren met objecten in de context van een game;
  3. Ontwerpen van games vanuit zowel OO- als UX-perspectief.

De leerlingen leren object-georiënteerd programmeren in Javascript met behulp van de bibliotheek P5 (Processing: p5js.org) die ontwikkeld is voor het onderwijs. P5 biedt leerlingen een relatief laagdrempelige start en snel visueel resultaat.

Beschikbare materialen

De module is nog in ontwikkeling. Ons doel is om eind augustus 2019 een definitieve versie op te leveren met:

  • Een PDF met de drie hoofdstukken
  • Een HTML/JS werkomgeving met alle opdracht-bestanden
  • Een docentenhandleiding + aanvullende materialen

Tijdens de SLO-bijeenkomst Tomorrow starts here (3 juni 2019) is een tussenversie van ons materiaal gepresenteerd. Dit materiaal is hier te bekijken:

Houd deze site in de gaten voor de nieuws over de definitieve versie.

Update

We nemen wat meer tijd voor het ontwikkelen van het materiaal dan eerder aangekondigd. Als u het materiaal al download (of al had gedownload) dient u het bestand SLOBF.js in de map JS te vervangen door deze nieuwe versie:

Team

Deze module is in opdracht van SLO ontwikkeld door: René van der Veen, Vincent Velthuizen, Ron Smiers en Adriaan Dekker.