Informatica 2019 user-experience >> presentaties woordmerkheader

Workshop UX i&i 2018

Gerrit Jan de Wilde en Dirk-Jan van de Poppe

Presentatie workshop

Het nieuwe examenprogramma bestaat uit een kernprogramma en een aantal keuzemodules. Voor de havo zijn twee en voor het VWO zijn vier keuzemodules verplicht. “User Experience” (afgekort UX) is één van die keuzemodules.

Wat is UX?

User Experience is het vakgebied dat zich richt op alles wat te maken heeft met de ervaring van een gebruiker met een product, website of APP.

Wat we tijdens de workshop aan UX gaan doen

De workshop is een kennismaking met het nieuw ontwikkelde lesmateriaal en zal zowel bestaan uit een blok “Analyse” alsook uit een blok “Ontwerp”. Bij het eerste blok worden leerzame praktijkvoorbeelden getoond, en verbeteringen gezocht aan de hand van de regels van Nielsen. In het volgende praktische blok “ontwerp” wordt daadwerkelijk een App ontworpen en geëvalueerd. Vervolgens wordt op digitale wijze een testomgeving voor de te ontwikkelen APP gebruikt en heeft u een goede indruk wat het keuzedomein “User Experience” inhoudt. Het lesmateriaal wordt na afloop aan de deelnemers beschikbaar gesteld. De beide docenten die de workshop geven hebben deze module vorig cursusjaar in hun eigen informaticalessen uitgetest, en willen graag hun ervaringen met u delen. U bent van harte welkom.