Informatica 2019 nascholing woordmerkheader

In januari 2020 start een nieuwe reeks van cursussen over de keuzethema’s en bijbehorende lesmodules voor het nieuwe examenprogramma.

De cursussen gaan uit van het lesmateriaal dat voor het specifieke domein is ontwikkeld. U leert dus over de vakinhoud en over de didactiek, op basis van het ontwikkelde lesmateriaal. Op deze manier kunt u zich goed voorbereiden op het implementeren van het keuzethema in de klas.

Hieronder vindt u meer informatie over de afzonderlijke cursussen. Inschrijven kan via de site van Boswell Beta, zie: www.boswell-beta.nl/nascholing-informatica

Doelgroep

Docenten informatica bovenbouw havo/vwo.

Data en tijden

De cursussen zijn het voorjaar 2020 op donderdagmiddag, van 14.00 – 17.30 uur.

cursus data deadline voor inschrijving
H: Databases Donderdag 6 feb, 5 mrt, 19 mrt, 2 april 17 januari
L: Netwerken (Internet of Things) Donderdag 16 apr, 28 mei, 18 jun 27 maart
M: Physical Computing Donderdag 9 jan, 23 jan, 13 feb 20 december
P: User experience Donderdag 16 jan, 30 jan 20 december
R: Computational science Donderdag 12 mrt, 26 mrt, 9 apr, 14 mei 21 februari

Inschrijven

U kunt zich voor één of meerdere cursussen aanmelden. De deadline voor inschrijving is 3 weken van te voren. Een cursus gaat alleen door bij 10 of meer deelnemers. Inschrijven kan via de site van Boswell-Bèta.

Kosten

Een cursus bestaat uit meerdere bijeenkomsten, de kosten zijn 62,50 euro per bijeenkomst

cursus kosten
H: Databases (4 bijeenkomsten) 250 euro
L: Netwerken (3 bijeenkomsten) 187,50 euro
M: Physical Computing (3 bijeenkomsten) 187,50 euro
P: User experience (2 bijeenkomsten) 125 euro
R: Computational science (4 bijeenkomsten) 250 euro

Locatie

Boswell-Bèta (James Boswell Instituut), Daltonlaan 400, Utrecht.
Dit is de nieuwe locatie van het Boswell-Bèta, op de campus van de Universiteit Utrecht. Deze locatie is goed bereikbaar met het OV (er gaan bussen vanaf Utrecht CS) en met de auto.

Vervolg

In het najaar 2020 komen 4 of 5 andere keuzethema’s aan bod, we zullen u hier later over informeren.

Achtergrond nascholing informatica keuzethema’s

Binnen het nieuwe examenprogramma zijn 12 keuzethema’s gedefinieerd. Voor elk keuzethema wordt onder coördinatie van SLO een uitgebreide lesmodule ontwikkeld. Daarnaast bieden we voor elk keuzethema een 3- of 4-delige cursus aan. Docenten informatica kunnen zich op die manier verdiepen in de inhoud en didactiek van de modules.

Vanaf januari 2020 start een nieuwe reeks cursussen, zie de informatie hieronder. Het is onze ambitie om in de komende drie jaar alle keuzethema’s twee keer aan bod te laten komen. De nascholing wordt inhoudelijk gegeven door de ontwikkelaars van de modules, dat zijn meestal vakdidactici informatica samen met één of twee docenten uit het VO.

Deze nascholing wordt aangeboden vanuit de verschillende universiteiten en HBO’s betrokken bij de ontwikkeling van de lesmodules. Dit zijn alle betrokken organisaties: