Informatica 2019 nascholing woordmerkheader

Online cursussen mei en juni 2020

In mei 2020 start een nieuwe reeks van online cursussen over de keuzethema’s en bijbehorende lesmodules voor het nieuwe examenprogramma. De cursussen gaan uit van het lesmateriaal dat voor het specifieke domein is ontwikkeld. U leert dus over de vakinhoud en over de didactiek, op basis van het ontwikkelde lesmateriaal. Op deze manier kunt u zich goed voorbereiden op het implementeren van het keuzethema in de klas.

U kunt de cursus vanuit huis bijwonen. De cursussen worden gegeven door de ontwikkelaars van het materiaal. U kunt actief deelnemen en gelijk oefenen met de leerstof. Er is veel ruimte voor interactie.

Daarnaast organiseren we voor sommige thema’s een online uitwisselingsbijeenkomst voor docenten die al enige ervaring hebben opgedaan met de lesmodule. Het doel van deze bijeenkomsten is om ervaringen en materialen met elkaar uit te wisselen.

We bieden de volgende cursussen aan in mei en juni 2020. Elke bijeenkomst duurt maximaal 2 uur, van 15.30 tot 17.30 uur.

cursus aantal bijeenkomsten data
Domein G Algoritmiek 3 bijeenkomsten 14, 28 mei en 11 juni
Domein J Programmeerparadigma’s functioneel 2 bijeenkomsten Let op: gewijzigde datum: 10 en 24 juni
Domein L Netwerken 2 bijeenkomsten 3 en 17 juni
Domein M Physical Computing 2 bijeenkomsten 18 en 25 mei
Domein M Physical Computing 1 uitwisselingsbijeenkomst 15 juni
Domein P User experience 2 bijeenkomsten 20 en 27 mei

Onderaan deze pagina vindt u per cursus een korte toelichting. Zie ook het overzicht de keuzethema’s en het ontwikkelde lesmateriaal.

Doelgroep

Docenten informatica bovenbouw havo/vwo.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursussen. Bij 5 deelnemers of meer zal de cursus doorgaan.

Inschrijven

U kunt zich aanmelden via het online formulier

Locatie

Na aanmelding ontvangt u van ons de online locatie waar u voor de bijeenkomsten terecht kunt.

Vragen

Mocht u vragen hebben, kunt u ons altijd mailen via: ONZ@tudelft.nl.

Vervolg

In het najaar 2020 komen 4 of 5 andere keuzethema’s aan bod, we zullen u hier later over informeren.

Korte toelichting per cursus

Algoritmiek

‘Algoritmiek, berekenbaarheid en logica’ is de titel van een keuzemodule in het nieuwe curriculum. Bij deze module staat de kwaliteit van algoritmen centraal. Kwaliteit op het gebied van efficiëntie en correctheid. De eerste twee bijeenkomsten gaan over algoritmiek gaan, de derde gaat over logica. We geven antwoord op de volgende vragen:

Functioneel programmeren

De lesmodule zelf begint met een introductie van diverse paradigma’s, gevolgd door een verdere uitwerking van het Functionele paradigma. De bijscholing zal zich op het functionele deel richten. De bijgeschoolde docent zal in staat zijn na afloop van deze nascholing om het lesmateriaal over paradigma’s en specifiek functioneel programmeren met zijn/haar leerlingen te doorlopen en hun te helpen bij de gangbare problemen die zij daarbij tegenkomen. 

Netwerken

De nascholing voor domein L - netwerken is vooral gericht op de praktische opdrachten uit de lesmodules. Docenten kunnen deze opdrachten uitvoeren met begeleiding op afstand. Een deelnemer is in staat om de lesmodule voor dit domein voor haar/zijn leerlingen in te zetten. 

Physical Computing

Het doel van de nascholing is dat u als docent informatica vertrouwd raakt met het keuzethema physical computing en het bijbehorende materiaal. We zullen veel tijd nemen om te oefenen met de belangrijkste onderdelen uit het materiaal. De lesmodule (beschikbaar via: https://maken.wikiwijs.nl/135434/Physical_Computing_geheel) leert leerlingen hoe ze zelf een systeem kunnen ontwerpen en ontwikkelen waarbij sensoren en actuatoren een belangrijke rol spelen. Ze zien hoe dit soort systemen in het dagelijks leven een belangrijke functie hebben. Ze leren hoe ze zo’n systeem kunnen ontwerpen met behulp van toestandsdiagrammen en ze leren hoe ze op basis van dat ontwerp een systeem kunnen implementeren. Daarvoor werken de leerlingen met Micro:bit, Arduino of Lego Mindstorms.

Physical Computing (uitwisselingsbijeenkomst)

De uitwisselingsbijeenkomst is voor docenten die al met het materiaal werken, met als doel om ervaringen uit te wisselen en suggesties ter verbering te bespreken.

User Experience

In deze nascholing zal de module User Experience (UX) en de plek in het curriculum worden behandeld. Deze module maakt leerlingen bekend met theorie, praktijk en ontwerpprincipes van UX. In de nascholing komen de relevante theoretische begrippen en methodieken aan de orde. Voorts staan we stil bij de mogelijke vormen van formatieve / summatieve toetsing en de ervaringen van pilotscholen. We sluiten af met een oefening die aansluit bij de voor leerlingen beschikbare opdrachten. Na afloop is de deelnemer in staat om de module voor haar/zijn leerlingen in te zetten en staat hij/zij boven de behandelde materie.

Achtergrond nascholing informatica keuzethema’s

Binnen het nieuwe examenprogramma zijn 12 keuzethema’s gedefinieerd. Voor elk keuzethema wordt onder coördinatie van SLO een uitgebreide lesmodule ontwikkeld. Dit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit de universitaire sectorplangelden Wiskunde en Informatica (W&I). Daarnaast bieden we voor elk keuzethema een korte cursus aan. Docenten informatica kunnen zich op die manier verdiepen in de inhoud en didactiek van de modules.

Het is onze ambitie om in de komende drie jaar alle keuzethema’s twee keer aan bod te laten komen. De nascholing wordt inhoudelijk gegeven door de ontwikkelaars van de modules, dat zijn meestal vakdidactici informatica samen met één of twee docenten uit het VO.

Deze nascholing wordt aangeboden vanuit de verschillende universiteiten en HBO’s betrokken bij de ontwikkeling van de lesmodules. Dit zijn alle betrokken organisaties: