i&i conferentie 13 april 2023 informatica & digitale geletterdheid

i&i voorjaarsconferentie Digitale geletterdheid

Welkom bij de website van de i&i voorjaarsconferentie: Digitale geletterdheid in je eigen les, in je eigen vak.

De conferentie op donderdag 13 april 2023 was een succes: informatief en inspirerend voor de deelnemers.

Binnenkort vind je op deze website de presentaties van de sprekers.

Deze conferentie is bedoeld voor docenten in het PO en in de onderbouw VO die Digitale geletterdheid op hun school en in hun les willen vormgeven - en zich afvragen hoe ze daarmee hun vak aantrekkelijker kunnen maken.

Als vakvereniging willen we deze docenten samenbrengen, met collega’s en experts op het gebied van digitale geletterdheid, informatica, en verschillende vakken, om samen deze uitdaging aan te gaan.

Bij de invoering van Digitale geletterdheid in het onderwijs is de rol van de docent cruciaal. Als vakvereniging wij willen docenten helpen zich goed voor te bereiden op deze rol, om daarmee hun lessen met digitale geletterdheid en computational thinking een extra dimensie te geven.

Daarnaast geven we zoals gewoonlijk, aandacht aan informatica in de VO-bovenbouw.

Waarom deze conferentie?

Digitale geletterdheid zal de komende jaren op iedere school in het PO en VO worden ingevoerd. Met de kerndoelen van dit belangrijke leergebied is het de vraag hoe scholen kunnen worden geholpen bij de invoering. Er is veel hulp van buiten beschikbaar, denk aan onderwijsadviseurs, ontwikkelaars van lesmaterialen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Zonder enige twijfel zullen ze het beste voorhebben en hulp kunnen bieden. Er is echter ook expertise in het onderwijs. Neem de Aardrijkskundeleraar die met leerlingen Google Maps kritisch onder de loep neemt of de docent Nederlands die hypertekst uitlegt. Op basisscholen vind je enthousiaste ict-coördinatoren of iCoaches die lessen veilig internet verzorgen. Zo ook leerkrachten in het SO die Nederlandse en Surinaamse leerlingen online laat samenwerken in een project over digitale kinderrechten. Hoe versterken we deze kennis voor en door het onderwijs, hoe brengen we dit op een goede manier samen? Vakverenigingen zijn bij uitstek gericht op verbeteren van het eigen vak en de professionalisering. Zo wil vakvereniging i&i voor een professionele ontwikkeling, samenhangend netwerk en de daarbij behorende uitwisseling zorgen. Daar vakverenigingen regelmatig met elkaar in overleg zijn, zijn zij ook in staat verbinding met andere vakken te leggen.

Waarom zou u op deze conferentie aanwezig willen zijn?

Programma

Het programma begint met de Keynote van Ingrid Molenaar (Nationaal Onderwijs Lab AI) , over de kansen die AI biedt voor het onderwijs.

Daarna is er een forumdiscussie over de kansen en de bedreigingen van AI in het onderwijs, met leerlingen, docenten, andere experts en beleidsmakers.

Hieronder zie je het complete programma. (BBG = Buys Ballot Gebouw, aan het einde van de gang, door de klapdeuren. Het eerste cijfer geeft de verdieping aan.)

Via de linker zijbalk vind je de samenvattingen van de andere programma-onderdelen. Daarbij komen alle groepen aan bod, met digitale geletterdheid in het PO, computational thinking in je vak in de onderbouw VO, en informatica in de bovenbouw VO. In de sessies komt digitale geletterdheid en computational thinking in praktijk van de les aan bod - met de nodige voorbeelden van collega-docenten. Daarnaast zijn er sessies waarmee docenten kunnen werken aan hun eigen digitale geletterdheid.