i&i conferentie 13 april 2023 informatica & digitale geletterdheid

SLO visiespel DG

Aan de slag met een visie op digitale geletterdheid in praktijk of opleiding

Martin Klein Tank, Gäby van der Linde (SLO)

Presentatie (PDF)

Wat is digitale geletterdheid? Wanneer ben je digitaal geletterd en waarom is dat belangrijk? Hoe geef je op jouw school aandacht aan digitale geletterdheid? Hoe ontwerp je een schoolcurriculum met een goede mix van kennis, vaardigheden en houding? Het antwoord op al deze vragen valt of staat met een duidelijke visie op digitale geletterdheid.

SLO ondersteunt scholen en pabo’s bij de invulling van het curriculum voor digitale geletterdheid onder andere met een visiespel, inhoudslijnen met aanbodsdoelen, beschrijvingen van voorbeelden uit de onderwijspraktijk en overzichten van leermaterialen. Tijdens deze workshop lichten we dit toe, gaan aan de slag met stellingen uit het visiespel en beantwoorden we graag jullie vragen.

Doelgroep: Iedereen die zich bezighoudt met de implementatie van digitale geletterdheid in het primair onderwijs of op de pabo.

Zie ook: Visiespel digitale geletterdheid