i&i conferentie 13 april 2023 informatica & digitale geletterdheid

Digitaal burgerschap

Daan van Riet

Alleen kritisch bevragen van digitalisering is een rechtvaardige vorm van onderwijs
Onderwijs hoeft in zichzelf niet democratisch te zijn, zolang de uitkomst maar een versterkte democratie is. Dat kan alleen wanneer leerlingen in staat gesteld worden de status quo te bevragen en leraren hen hierin begeleiden. Voor het thema digitalisering betekent dit dat we het argument ‘we moeten als onderwijs wel mee, want anders lopen we achter’ naast ons neer moeten leggen. Een workshop over moraliteit, geletterdheid door participatie en uiteindelijk het omarmen van digitalisering. – Door Daan van Riet, als lerarenopleider, onderzoeker en filosoof verbonden aan de Hogeschool Utrecht en onderzoekswerkplaats Democratisering van kritisch denken.