i&i conferentie 13 april 2023 informatica & digitale geletterdheid

Mediawijs door reflectie

Bram Tenhaeff

Deze sessie vervalt

Toen mijn jongste kinderen 11 en 13 waren zaten ze 7,5 uur per dag op hun mobiel. Daarom schreef ik de Apencultuur: een 4HV NLT module van 2x6= 12 uur waarin de kids gedwongen werden tot reflectie op hun eigen gedrag. Het effect was kolossaal: de kids gingen allemaal terug naar 1,5 u per dag. Benieuwd? Kom!

Voor het materiaal zie: https://digitaalzelfportret.nl/reflectie/, onderdeel de Apencultuur.