i&i conferentie 13 april 2023 informatica & digitale geletterdheid

AI: Ethiek en Techniek

AI: Ethiek en Techniek in het informatica curriculum

John Val en Daniël Haitink

In deze workshop AI: Ethiek en Techniek geven we eerst de grote lijnen van de cursus “Kunstmatige intelligentie” ontwikkeld voor domein I: cognitive computing. De workshop bestaat uit twee delen. In deel één geven we de grote lijnen van de cursus en gaan jullie aan de slag met de ethische aspecten zoals die in de cursus worden aangeboden. In het tweede deel van de workshop werken jullie aan een aantal techniek-opdrachten in de AI zoals die in de cursus aanwezig zijn. Neem je laptop mee.

Fig1

Ethiek: De kranten hebben de laatste jaren vol gestaan met artikelen over kunstmatige intelligentie in verschillende maatschappelijke contexten. Denk bijvoorbeeld aan de vorming van extreme niches binnen facebook, twitter. Meer recentelijk is ChatGPT in het nieuws als mogelijke huiswerkgenerator voor leerlingen en studenten. Nog recenter is de open brief ondertekend door 1100 personen, waaronder Elon Musk en Steve Wozniak, mede oprichter van Apple, waarin wordt opgeroepen om een zesmaandse pauze in te lassen in de verdere ontwikkeling van AI-projecten met taal modellen. Door misstanden die komen bovendrijven bij het gebruik van AI is het van groot belang een ethisch kompas te ontwikkelen voor de inzet en ontwikkeling van AI. De FAST-principes spelen daar inmiddels wereldwijd een rol in. FAST staat daarbij voor fairness, accountability, safety en transparency. Deze termen worden in de workshop uitgelegd en vormen een basis voor de analyse van AI-toepassingen.

Fig2

Techniek: Er zijn binnen de AI drie vormen van leren te onderscheiden: supervised learning, unsupervised learning en reenforcement learning. In de workshop behandelen we de, potentieel niche genererende, techniek “associatie analyse”. Associatie analyse valt binnen de categorie unsupervised learning. Daarna is er hopelijk nog tijd om het leren van simpele neurale netwerken te bestuderen. Dit leren van neurale netwerken valt onder supervised learning.

Over de presentatoren

John Val is docent informatica en wiskunde aan het Rijnlands Lyceum Oegstgeest. Zijn website johnval.nl bevat meer lesmateriaal voor zowel informatica als wiskunde.

Daniël Haitink is een zelfstandig developer en data analist bij Lions Den Software. Eerder heeft hij Artificial Intelligence gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is breed onderlegd en heeft een hart voor het onderwijs.