i&i conferentie 13 april 2023 informatica & digitale geletterdheid

Co-Teach informatica

Co-Teach Informatica: Informatica aanbieden zonder vakdocent Informatica

Sia van Keijsteren, Co-Teach Informatica

We gunnen iedere leerling een bevoegd leraar voor de klas. Door het lerarentekort is dit niet altijd mogelijk. De waarde van een vak als informatica is echter cruciaal in de huidige digitale samenleving.

Co-Teach Informatica is de oplossing voor vo-scholen die door het stijgende lerarentekort geen informaticadocent kunnen vinden. Met het Co-Teach Informatica programma kan je het vak informatica aanbieden aan bovenbouw havo/vwo leerlingen zonder bevoegd informatica vakdocent op school.

In deze sessie maak je kennis met ons programma dat voldoet aan het examenprogramma van SLO. Daarna lopen we per leerjaar de domeinen door. En bespreken we hoe havo/vwo leerlingen uit de bovenbouw door een combinatie van een online leerlijn en projectonderwijs van IT-professionals de kans krijgen het schoolvak informatica met een schoolexamen af te ronden. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden word je geïnspireerd. Er is volop ruimte om eigen vragen in te brengen.

Na afloop heb jij inzicht wat de mogelijkheden zijn voor je eigen school.