i&i conferentie 13 april 2023 informatica & digitale geletterdheid

Programmeren in het PO

Integratie van programmeren in de bovenbouw van de basisschool

Gerard Dummer

Gerard Dummer is lerarenopleider Digitale Geletterdheid aan de Pabo van Hogeschool Utrecht en doet in zijn promotietraject onderzoek naar de ontwikkeling van een leerlijn programmeren in de bovenbouw van het basisonderwijs gericht op het vakgebied Techniek. Deze sessie gaat in op de uitvoering van de ontwikkelde lessenserie in de praktijk. Aan bod komen de ontwerpkeuzes die zijn gemaakt, de manier waarop de lessenserie in de praktijk is uitgevoerd en welke lessen hieruit zijn getrokken. Deze sessie is interessant voor iedereen die nadenkt over de manier waarop je programmeren in het basisonderwijs kunt integreren en aan kunt bieden aan de hele klas.