i&i conferentie 13 april 2023 informatica & digitale geletterdheid

Pluk de data

Computational Thinking in je vak

Bert Bredeweg, Albert Logtenberg, Josefie Sweep, Sharon Calor

Presentatie (PDF)

Docenten en lerarenopleiders constateren dat het benutten van data een steeds prominentere rol speelt in hun vakgebieden en de maatschappij en vragen zich af hoe ze hun leerlingen hiervoor de juiste vaardigheden kunnen meegeven. Om (grote) datasets te benutten moet je leren hoe je taken door een computer kunt laat uitvoeren, de hiervoor benodigde vaardigheden worden ook wel Computational Thinking genoemd. Echter, tussen een eerste introductie met programmeren op de basisschool en verdieping met een keuzevak informatica ligt voorlopig een gat in het onderwijsaanbod. Bovendien ligt in het bestaande aanbod de nadruk vaak niet op het toepassen van Computational Thinking binnen de context van een vak, terwijl het leren toepassen van Computational Thinking binnen specifieke contexten van groot belang is voor later gebruik van deze vaardigheden in de maatschappij.

Het SIA project ‘Pluk de data!’ ontwikkelt onderwijsactiviteiten en -materialen voor effectief onderwijs in Computational Thinking binnen de context van bestaande schoolvakken in het voortgezet onderwijs. Tijdens deze sessie presenteren lerarenopleiders de lessen die zij in dat kader ontwikkelen voor Nederlands, Geschiedenis en Wiskunde. De opzet van de bijeenkomst is als volgt:

  • Bert Bredeweg - Introductie project Pluk de Data!
  • Albert Logtenberg - Onzichtbaar verleden in data; computationeel denken bij geschiedenis.
  • Josefien Sweep - Poëzie met ChatGPT?
  • Sharon Calor - Pluk de Data bij wiskunde