i&i conferentie 13 april 2023 informatica & digitale geletterdheid

AI - kansen voor onderwijs

Kunstmatige intelligentie in het onderwijs: kansen en risico’s

Inge Molenaar (Nationaal Onderwijslab AI)

Er zijn veel scenario’s waarin kunstmatige intelligentie (AI) het leren van leerlingen en het lesgeven van leraren kan verbeteren. In deze lezing maak je kennis met hybride intelligentie. Technologie kan dingen die mensen niet kunnen, andersom geldt net zo goed. Leraren kunnen heel veel wat technologie niet kan. De kunst is het vinden van de ideale samenwerking. Binnen NOLAI onderscheiden we hierin zes niveaus: van onderwijs geheel door leraar verzorgd tot geheel geautomatiseerd onderwijs. AI heeft daarbij drie kernfuncties in onderwijs: detecteren van informatie, interpreteren van informatie en/of handelen op basis van informatie. Verschillende voorbeelden uit de praktijk geven een beeld van de toekomst van AI in onderwijs. Inspiratie gegarandeerd! We gaan tot slot graag het gesprek met je aan. Welke kansen en uitdagingen zie jij voor het onderwijs in Nederland? En wat zou dat kunnen betekenen voor vernieuwing van jouw school? In gesprek ontdekken we het stap voor stap samen.

Over Inge Molenaar

Inge Molenaar is directeur van NOLAI (Nationaal Onderwijslab AI) en universitair hoofddocent Onderwijskunde onderwijswetenschappen bij het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit in Nederland waar ze leiding geeft aan het Adaptive Learning Lab. Hoe kunnen we het leren van leerlingen en het lesgeven van leraren verbeteren? Van ondernemer tot academicus: Inge houdt zich al meer dan 20 jaar bezig met leren ondersteund door technologie. NOLAI focust op data, learning analytics en kunstmatige intelligentie in het basis- en voortgezet onderwijs. Welke technologie helpt leraren het onderwijs te verbeteren? Wat helpt leerlingen bij de gewenste ontwikkeling? Kunstmatige intelligentie biedt een krachtige manier om stappen te maken in het meten, begrijpen en ontwerpen van innovatief onderwijs. Inge: “De samenwerking tussen scholen, onderzoek en bedrijven is essentieel om de volgende generatie onderwijssystemen te ontwikkelen. De komende 10 jaar ontwikkelen we vanuit NOLAI inzichten én prototypes met en voor scholen in heel Nederland”. Dr. Molenaar heeft masters in Cognitieve Psychologie en International Business Studies (Universiteit van Maastricht) en is gepromoveerd in Pedagogische Wetenschappen (Universiteit van Amsterdam).